vanzare lemn
Prima pagina
Vanzare Lemn
Organizarea Obstii
Echipa Manageriala
Istoric/Evenimente
Galerie foto
Contact

Echipa Manageriala - Obstea Sibiceni, com. Gura Teghii, jud. Buzau 

Echipa Manageriala:

Managementul Obstei SIBICENI este asigurat de o conducere colectiva alcatuita din Președintele Obștei și de Consiliul Director (în total 7 membrii). 

Pentru o mai buna organizare interna a activitații au fost create patru comisii de specialitate, astfel: 

 • Secretariatul General; 
 • Comisia Juridică; 
 • Comisia Tehnică; 
 • Comisia Financiar-Contabilă.

Diagrama de relații a obștei poate fi vizionată aici.

Președintele Obștei Sibiceni are atribuții pe linia reprezentării oficiale a obștii în realțiile cu terții și asigură managementul general al acesteia.  În momemtul actual funcția de președinte este ocupată de lect.univ.dr.ing. Constantin PETRICEANU. Află mai multe AICI.

Vicepreședintele Obștei Sibiceni are atribuții de suplinire a președintelui, atunci când acesta îi deleagă competențele, sau când este indisponibil din motive medicale sau de forță majoră. În acest moment funcția de vicepreședinte este asigurată de Bîhneanu Gheorghe (pensionar, fost secretar al primăriei Gura-Teghii).

1) Secretariatul General (responsabili: dr.ing. C-tin Petriceanu, teh. Bîhneanu Gheorghe) se ocupă cu probleme specifice de secretariat, cum ar fi:
 • redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale altor întruniri, verificări sau constatări;
 • redactarea adreselor către organele statului cu care obștea intră în contact: Primăria Gura-Teghii, Ocolul Silvic Gura-Teghii, judecătorii, parchete, poliție, etc.;
 • înregistrarea documentelor (cererilor, petițiilor, plângerilor, reclamațiilor) venite din partea membrilor asociației sau din afara acesteia;
 • redactarea, gestionarea și înregistrarea documentelor (răspunsurilor) pe care obștea le emite către cei interesați;
 • anunță și organizează ședințele Adunării Generale și a Consiliului Director;
 • pregătește documentele necesare pentru buna desfășurare a întâlnirilor oficiale organizate de obște (adunări generale, ședințe de CD, vizite persoane intersate pentru colaborare cu obștea, etc.);
 • anunță, întocmește documentele și organizează sesiunile de Licitație Publică (cu strigare fără preselecție) de vânzare masă lemnoasă;
 • redactează dări de seamă periodice cu privire la activitatea conducerii obștei.

2) Comisia Juridică (responsabil: dr.ing.C-tin Petriceanu, avocat Florin Caloian, avocat Dan Tibisoiu) are următoarele atribuțiuni:
 • gestionează procesele cu terții ale Obștei Sibiceni (primesc citațiile, se prezintă în instanțe, țin evidența datelor și a locului în care au loc procesele, țin legătura cu apărătorii angajați, etc.);
 • angajează avocați/aparători ai intereselor obștei acolo unde Consiliul Director a decis astfel;
 • elaborează contractele comerciale pe care obștea le semnează cu terții (contractul de pază cu Ocolul Silvic Gura-Teghii, contractele de Vânzare-Cumpărare masă lemnoasă, contractele de Servicii Silvice (împăduriri), contractele de închiriere suprafețe obște, etc);
 • elaborează documentația necesară licitațiilor de masă lemnoasă pe picior (condiții de eligibilitate, caiet de sarcini, documentele licitației, etc.);
 • redactează documentatiile necesare licitațiilor de servicii silvice (împăduriri), respectiv: condiții de eligibilitate, caiet de sarcini, documentele licitației, etc.
 • documentează și interpretează legislația cu impact asupra activității obștei: 
  • Legile asociațiilor: Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000, Lege nr. 305/2008, Legea 34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000;
  • Legile Silvice: Legea 46/2008 - Codul Silvic cu completările sale, Legea 95/2010, OUG 41/2004, OUG 17/2005, HG 333/2005, OM 264/1999, HG 996/2008, HG 1227/2008, OM 545/2004, Legea 374/2006, OM 279/2001, OM 25/2009,HG 118/2010, Legea 427/2001, OUG 59/2000, HG 1009/2000, HG 242/2010, Legea 171/2010 - Stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
  • Mediu și domenii conexe: Legea 256/2006, OUG 195/2005, OUG 114/2007, OUG 164/2008, HG 112/2009.

3) Comisia Tehnica (responsabili: ing.Bîhneanu Ionel, ing. Adrian Petriceanu, dr.ing. Constantin Petriceanu) se ocupa cu urmatoarele activitati:
 • verifica marcările efectuate de Ocolul Silvic Gura-Teghii;
 • stabilește persoanele care vor participa din partea obstei la actiunile de marcare si se ocupa de transportul acestora;
 • verifica partizile în exploatare ale agentilor economici contractanti;
 • convine asupra eșalonarii exploatarii partizilor cu agentii economici contractanți;
 • asigură consultanță cu privire la stabilirea prețului de pornire pe metru cub la licitațiile de masa lemnoasa;
 • asigura consultanță tehnica cu privire la întocmirea caietelor de sarcini si a contractelor de vânzare-cumpărare;
 • asigură consultanță silvică la reprimirea parchetelor;
 • caută material forestier de reproducere de buna calitate si agenti economici pentru realizarea lucrărilor de împadurire.

4) Comisia Financiar-Contabila (responsabili: contabil Cadulencu Nicoleta, dr.ing. ConstantinPetriceanu) are atributii în urmatoarele domenii:
 • urmareste încasarile rezultate din exploatarea masei lemnoase conform esalonarilor;
 • anunta conducerea obstei de îndata ce constata abateri de la derularea contractelor comerciale;
 • asigura relatia curenta cu banca;
 • efectueaza platile curente catre terti (impozite - primarie, paza si servicii silvice - ocolul silvic, onorarii avocat, cheltuieli curente de administrare) 
 • elaboreaza un plan de economisire prin plasamente finaciare (depozite) ale veniturilor obstei în vederea asigurarii de venituri suplimentare;
 • se ocupa de contabilitatea primara;
 • constituie si gestioneaza fondul silvic de conservare;
 • constituie si gestioneaza fondul social de ajutor mutual;
 • elaboreaza statul de plata pentru distribuirea veniturilor silvice membrilor asociati;
 • depune documentele justificative la organele fiscale ale statului (bilantul contabil, balanta, etc.)
 • urmareste încadrarea veniturilor si cheltuielilor în limitele aprobate de adunarea generala.

 Echipa Manageriala - Obstea Sibiceni, com. Gura Teghii, jud. Buzau