vanzare lemn
Prima pagina
Vanzare Lemn
Organizarea Obstii
Echipa Manageriala
Istoric/Evenimente
Galerie foto
Contact

Vanzare lemn, licitatii masa lemnoasa 

Prezentare Obștea Sibiceni

Considerații juridice și de management: Obștea Sibiceni este o formă asociativă de proprietate asupra terenurilor forestiere constituită în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000, cu modificările și completările ulterioare și Lg.1/2000 cu modificările și completările din Lg.247/2005, cu sediul în comuna Gura-Teghii, județul Buzău, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. 

Conducerea este asigurata de un Consiliu Director format din 6 membrii plus Presedintele Obștei. 

Pentru suprafața avută în proprietate deținem Titlul de Proprietate și Carte Funciară.

O suprafață de aproximativ 100 ha din proprietatea Obștei Moșnenilor Sibiceni, face parte din aria protejată Natura 2000, ROSCI0299 PENTELEU

Considerații geografice, silvice și economice: suprafața totală este de 975 ha și este situată în punctul Bălescu-Mușa, pe râul Bâsca Mică, afluent al Bâștii Rusilei, care la rândul său se varsă în râul Buzău. 

Altitudinea medie la care se află proprietatea este de 1150 metri. Numărul de zile însorite pe an este de aproximativ 210 zile iar fluxul solar de 1.000 kWh/m2/an. Viteza medie a vântului este de aproximativ 5-6 m/s iar potențialul eolian poate fi exploatat cu succes în aceste conditii. 

În partea de SE a proprietății, mărginind râul Bâsca Mică, se află drumul auto forestier axial Bâsca Mică (Varlaam-Comandău) care ”calcă” terenul obștei pe o lungime de aproximativ 5 km. Mai exista trei drumuri auto forestiere în interior, care realizează o bună accesibilitate a terenului obștei: drum auto forestier Bălescu cu o lungime de aproximativ 5 km, drum auto forestier Bălescuțu cu o lungime de 4.8 km și drum auto forestier Pârâul Lung cu o lungime de aproximativ 2 km. Deasemenea fiecare u.a. (unitatea amenajistică) dispune de o rețea de drumuri de tractor pentru scos-apropiat masa lemnoasă din UP VII (unitatea de productie) în care se află proprietatea.

Masa lemoasă este compusă în proportie de aproximativ 60% din sortimente de rășinoase (molid și brad) și 40% din foioase (fag). Vârsta medie a pădurii este de aproximativ 60-70 ani. Posibilitatea de tăiere anuală conform amenajamentului în vigoare valabil până în anul 2018 este de 6700 metri cubi. 

Oportunități de dezvoltare: proprietatea dispune de o poiana intinsă, plată, situată în vecinătatea râului Bâsca Mică cu suprafața de aproximativ 4 ha, ideală pentru amenajări salmonicole și/sau spații cazare. 

Vânatul care găsește în zonă habitatul ideal este format din: urs, cerb, căprior, lup, vulpe, cocoș de munte, iepure, râs, mistreț. 

Anterior pe suprafața obștei s-au desfășurat etape din competiția de off-road Romanian Extreme Adventure, terenul fiind ideal pentru asemenea sporturi.


Motto:
”Noi, Obstea Mosnenilor Sibiceni, prin noi insine si impreuna cu ceilalti, ne angajam sa pastram cu sfintenie pamantul strabun, sa-i cinstim cum se cuvine pe inaintasi, sa ne aparam valorile si credintele, ce este si a fost al nostru, trasmitandu-le nealterate, generatiilor viitoare.
 
Presedinte: Stefan  Constantin PETRICEANU
 

patuturi lemn

 Vanzare lemn, licitatii masa lemnoasa